top of page
Nutritionist Smiling
Seasoning Salad

De gesprekken​

Coronaregels

* De gesprekken vinden uitsluitend plaats op afspraak.
* Het 1e gesprek duurt circa 1 uur.

In het eerste gesprek maken we kennis en gaan we je hulpvraag vaststellen. Vervolgens bekijken we je huidige eetpatroon en in welke omstandigheden dit gebeurt (bijv. thuis, op het werk, in de auto). Aan de hand van deze gegevens stel ik een persoonlijk behandelplan met een dieet- en beweegadvies op.

 

Het is van belang dat het advies inpasbaar is in jouw leefwijze. Tijdens de gesprekken komen vele onderwerpen aan bod, zoals bijvoorbeeld: bewegen/sporten, feestjes, etentjes, vakantie, carnaval.

 

De duur van het coachingstraject is afhankelijk van de stappen die genomen moeten worden.

Uiteindelijk wordt de behandeling afgerond. Ik maak een verslag van het resultaat en stuur dit naar de huisarts of specialist. Indien je zonder verwijsbrief komt, dan vraag ik hiervoor eerst toestemming aan jou.

De vergoeding

De vergoeding vanuit de ziektekosten verzekering is voor 2022 vastgesteld op 3 uur vanuit de basisverzekering en eventuele extra uren zijn afhankelijk van uw polis. Voor sommige ziektebeelden (o.a. cvrm, diabetes) is er vergoeding vanuit de ketenzorg mogelijk. De gedeclareerde uren bestaan het gesprek en de tijd die nodig is voor het samenstellen van jouw persoonlijk dieetadvies.

De praktijk is direct toegankelijk zonder verwijsbrief. Echter willen sommige verzekerings maatschappijen wel een verwijzing hebben van je huisarts of specialist.  Ik declareer de consulten rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. Ben je niet verzekerd voor de zorg, niet woonachtig in Nederland en/of ik niet rechtstreeks kan declareren bij jouw zorgverzekeraar dan moeten de consulten contant voldaan worden. Het tarief is:
* Eerste consult € 120,00
* Vervolgconsulten: op basis van het uurtarief a € 80,00

Graag meenemen bij de eerste afspraak:
identiteitsbewijs, verzekeringpasje en eventueel de verwijsbrief.

Bij verhindering
Bij verhindering dien je de afspraak uitsluitend telefonisch van maandag t/m vrijdag minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen op nummer 013-5096191. Wanneer je de afspraak niet of niet tijdig afzegt, dan  wordt de ingeplande tijd rechtstreeks bij  jou inrekening gebracht.

bottom of page