Werkwijze

De gesprekken

* De gesprekken vinden uitsluitend plaats op afspraak.
* Het 1e gesprek duurt circa 1 uur.

In het eerste gesprek wordt er naast het verwerken van uw persoonsgegevens, gekeken naar uw eet-, beweeg- en/of sportpatroon. Ik ga met u samen doornemen wat u op een dag eet en drinkt en in welke omstandigheden dit gebeurt (bijv. thuis, op het werk, in de auto). Aan de hand van deze gegevens stel ik een persoonlijk behandelplan met een dieet- en beweegadvies op. Dit behandelplan bestaat uit een op maat gemaakt voorbeeld dagmenu of dieetlijst waarbij u een variatie- en keuzelijst krijgt.

Het is van belang dat het advies inpasbaar is in uw leefwijze. Tijdens de gesprekken komen vele onderwerpen aan bod, zoals bijvoorbeeld: bewegen/sporten, feestjes, etentjes, vakantie, carnaval. De vervolgafspraken worden in overleg gemaakt. De duur van het coachingstraject is afhankelijk van de stappen die genomen moeten worden. De privacy van uw persoonsgegevens zijn heel belangrijk en u kunt ervan op aan dat hier strikt mee omgegaan wordt. Tevens ga ik zorgvuldig om met de registratie en opslag van privacygevoelige informatie. Wet AVG.

Als blijkt dat u de nieuwe leefwijze goed tot een eigen leefwijze heeft gemaakt, wordt de tijd tussen de afspraken langer. Uiteindelijk wordt de behandeling afgerond. Ik maak een verslag van het resultaat en stuur dit naar de huisarts of specialist. Indien u zonder verwijsbrief komt, dan vraag ik hiervoor eerst toestemming aan u.

De vergoeding

De vergoeding vanuit de ziektekosten verzekering is voor 2018 vastgesteld op 3 uur vanuit de basisverzekering en eventuele extra uren zijn afhankelijk van uw aanvullende polis. Voor sommige ziektebeelden (o.a. diabetes, cvrm) is er vergoeding vanuit de ketenzorg mogelijk. De gedeclareerde uren bestaan het gesprek en de tijd die nodig is voor het samenstellen van uw persoonlijk dieetadvies.

De praktijk is direct toegankelijk zonder verwijsbrief. Echter moet u bij sommige verzekerings maatschappijen een schriftelijke verwijzing hebben van uw huisarts of specialist. Indien mogelijk declareer ik de consulten rechtstreeks bij de ziektekostenverzekeraar. Bent u niet verzekerd voor de zorg dan ontvangt u een nota.

Indien u niet woonachtig bent in Nederland en/of ik niet rechtstreeks kan declareren bij uw zorgverzeraar voor de dieetzorg dan moeten de consulten contact voldaan worden. Het tarief is:
* Eerste consult € 96,75 
* Vervolgconsulten: op basis van het uurtarief a € 64,50.

Wat moet u meenemen bij de eerste afspraak:
Uw identiteitsbewijs, verzekeringpasje en eventueel een verwijsbrief.

Bij verhindering
Bij verhindering dient u de afspraak uitsluitend telefonisch van maandag t/m vrijdag minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen op nummer 013-5096191.  Wanneer u de afspraak niet of niet tijdig afzegt, dan wordt de voor u geplande tijd wel in rekening gebracht. Deze kosten dient u rechtstreeks aan mij te betalen.